Kaitou Saint Tail cel
Saint Tails friend, the nun-in-training Seira Mimori. A1/B1/C1 endkey cel.